Missie en Kernwaarden

Wij richten ons op het adviseren in, realiseren van en uit handen nemen van ICT vraagstukken en uitdagingen bij bedrijven die ICT erkennen als een zeer belangrijke randvoorwaarde voor de feitelijke business.  QAP p3  benadert ICT vraagstellingen altijd vanuit een business perspectief en maakt de vertaalslag naar mogelijke oplossingen die passen bij de huidige stand van de techniek

Ons kompas
Onze merkwaarden vormen in feite het DNA van ons bedrijf. Ze helpen ons in de dagelijkse werkzaamheden, de keuzes die we daarin maken en hoe we met elkaar omgaan. Ze vormen een leidraad waarmee we hetgeen we beloven ook daadwerkelijk kunnen waarmaken.
Resultaatgericht: doelgericht, efficiënt en gecommitteerd
Professionaliteit: ervaring, deskundigheid en gedrevenheid
Innovatief: creatief, denken in oplossingen niet in problemen
Durf: gaan buiten de gebaande wegen, proactief, kritisch, initiërend
Regisserend: strategisch, richtinggevend, verbindend

QAP P3 Solutions een ICT- dienstverlener die zegt wat zij doet en doet wat zij zegt.
Een betrouwbare ICT partner.

Visie

Met mooie ambities en nieuwe technologische uitdagingen stellen onze klanten zich terecht de vraag hoe IT meer waarde kan creëren voor hun organisatie. Bij QAP P3 Solutions zijn we overtuigd dat (project)bedrijven efficiënter worden dankzij de juiste inzet van IT, waarbij we volledige focus hebben op het verbeteren van samenwerkingen, het verhogen van dienstverlening en het besparen van kosten.
Wij zijn gespecialiseerd in het opbouwen van duurzame samenwerkingsverbanden voor en met onze klanten. Hierbij helpen we hen in het afstemmen van hun businessdoelen met IT, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau en hebben een zeer gerichte aanpak om IT Services effectief en efficiënt te integreren met hoog kwaliteitsniveau op het gebied van IT Servicemanagement.

Het is niet de grootste, de sterkste, de slimste of de snelste, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden, die overleeft. (Charles Darwin):

Strategie

Gebalanceerde mix

Wij maken het verschil doordat wij alle relevante rollen als multidisciplinair projectteam kunnen leveren. Van IT architect tot software ontwikkelaar, van business analist tot support medewerker. Wij bieden een gebalanceerde mix van domeinkennis en skills op de gebieden van ………..processen en technologie.

Inbreng jarenlange kennis en ervaring

We beginnen niet blanco, maar brengen vanaf dag één onze jarenlange ervaring, uitgebreide domeinkennis, bewezen oplossingen en uitgebreide partnernetwerk mee.

Investeren in kennis en kunde
Onze medewerkers worden zowel getraind  als gecoacht door onze senior specialisten en krijgen daarnaast een persoonlijk trainingsaanbod waarmee ze zich verder bekwamen en certificeren. Hierdoor leren ze de opgedane kennis snel in de praktijk toepassen.

Technieken

Wij maken binnen onze projecten intensief gebruik van de Agile/Scrum projectaanpak, passen Prince II toe waar raadzaam en hanteren waar het kan Lean/Six-Sigma principes.