QAP P3 Solutions

QAP breidt haar diensten uit: Wegmonitoring

QAP is trots op de samenwerking die ze is aangegaan met RoadBotics. Voordat u een prestatiecontract aangaat met een provincie of onderhoud wilt gaan uitvoeren over het wegdek, heeft u actuele gegevens en de juiste trendanalyse over het wegdek nodig.

Door de samenwerking met RoadBotics kan QAP Wegmonitoring aan haar dienstenpakket toevoegen. Met de RoadBotics-service wordt u in staat gesteld zonder grote inspanning veilig gegevens over het wegdek te verzamelen en te laten verwerken. Deze verwerkte gegevens kunt u in een transparant beoordelingsoverzicht terugvinden via het dashboard. De beoordeling en bijbehorende gegevens kunt u vervolgens downloaden en verwerken in bijvoorbeeld GIS en/of BI applicaties. Zo gaat u goed voorbereid aan de slag!

Wilt u meer informatie over de RoadBotics-service of over de samenwerking tussen RoadBotics en QAP P3 Solutions? Neem dan contact op met Tjade Stans.

QAP extends its services: Road Monitoring

QAP is proud on the newly formed collaboration with RoadBotics. Before you enter into a performance contract with a province or want to carry out maintenance on the road surface, you need up-to-date information and the correct trend analysis about the road surface.

Due to its collaboration with RoadBotics QAP can now add Road Monitoring to its services. The RoadBotics-service enables you to collect and process data safely about the road surface without major effort. You can find this processed data in a transparent assessment overview via the dashboard. The assessment and associated data can then be downloaded and processed in, for example, GIS and/or BI applications. This way you will be well prepared!

Would you like more information about the RoadBotics service or about the cooperation between RoadBotics and QAP P3 Solutions? Please contact Tjade Stans.

 

QAP start nieuwe service: Digitale BRZO 2015 werkomgeving

Na maanden van ontwikkelen, toetsen in de praktijk, testen met diverse cases van en door klanten, is het gelukt een digitale werkomgeving te creëren voor BRZO bedrijven (besluit risico’s zware ongevallen 2015). Een digitale werkomgeving die exploitanten van BRZO locaties ondersteunt om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Ideaal voor bedrijven die vanwege de BRZO 2015 nog een nieuwe inrichting nodig hebben of voor bedrijven die vanwege wijziging in de drempelwaarde een andere inrichting nodig hebben!

Wat maakt de werkomgeving uniek?

Een wereld in verandering en het creëren van business waarde binnen complexe multi-sourcing omgevingen!

Multi-sourcing omgevingen naar uw klanten / opdrachtgever nemen snel toe. Met als resultaat het voortdurend bepalen van de zakelijke dienstverlening en bijbehorende IT services of u nu financieel services bedrijf runt of een integraal vastgoed project! Om focus te houden op klanten, zijn organisaties al enige tijde geleden begonnen met IT outsourcing, alleen hoe creëert u als organisatie nu meerwaarde met IT?

Wij als QAP P3 Solutions zien 4 IT uitdagingen:

  • Transparantie en Verantwoording: Gebrek aan end-to-end transparantie, ad hoc rapportage, gebrek aan verantwoording over de eindresultaten;
  • Communicatie en Compliancy: Overdadige en ongecontroleerde uitwisseling van informatie, gebrek aan begrip van business KPI’s;
  • Sourcing agility: Ontbreken van agility in de ondersteunende IT diensten wegens het ontbreken van gemeenschappelijke instrumenten en processen, organisatie kan betalen voor IT diensten die niet of slechts gedeeltelijk in gebruik zijn;
  • Service excellence: Elke IT provider / leverancier richt zich op hun eigen contracten en bijgesloten Service Level Agreements, aan de algemene zakelijke verwachtingen van uw klanten wordt niet voldaan.

Wij ondersteunen uw digitale transformatie door een platform georiënteerde Service Integratie aanpak van strategie naar beheer! Omdat uw business en IT services als geheel het verschil maken.

Ga voor een naadloze digitale transformatie!

Heeft u een vraag?

Print Friendly, PDF & Email

QAPP3

Over ons
Wij zijn gespecialiseerd in het opbouwen van duurzame samenwerkingsverbanden voor en met onze klanten. Hierbij helpen we hen in het afstemmen van hun businessdoelen met IT

Lees meer

P3 App Store
Onze applicaties vormen zowel los als geïntegreerd een krachtige tool voor projectmanagers. Ons systeem kunt u aanpassen aan uw behoeften.

Lees meer

Jobs
Om onze topprioriteiten 1,2 en 3 waar te maken , heb je tevreden kandidaten voor onze klanten nodig en tevreden medewerkers, want we kunnen niet allemaal bij de klant zitten! Daar gaan wij echt voor!

Lees meer